x

Podmínky užívání

Provozovatelem tohoto webu je společnost Toyota Motor Manufacturing Czech Republic, s.r.o. IČ: 26513528, Sídlo: Kolín, Na Hradbách 126, PSČ 28002, společnost je vedená pod spisovou značkou: C 86913 u Městského soudu v Praze (dále také TMMCZ).


Podmínky užívání webu
Web je určen pouze pro zaměstnance TMMCZ (kmenové i agenturní). Není-li výslovně stanoveno jinak, jsou uživatelé oprávněni prohlížet, tisknout a pořizovat si kopie materiálů na nich obsažených, a to výlučně pro osobní potřebu a neziskové účely. Podmínkou registrace je zadání e-mailu a hesla a souhlas uživatele s podmínkami užívání webu uvedenými níže. Potvrzení souhlasu s podmínkami provede uživatel při registraci. Registrací do tohoto webu se uživatel zavazuje, že nebude zveřejňovat příspěvky, které jsou vulgární, násilné, nepravdivé, sexuálně zaměřené, poškozující dobré jméno TMMCZ, pomlouvají jiné subjekty, jsou v rozporu se zákony České republiky nebo dobrými mravy. Provozovatel tohoto webu si vyhrazuje právo zrušit registraci kterémukoliv uživateli, který poruší podmínky užívání webu, případně odstranit, upravit nebo přemístit jakékoliv příspěvky na webu, a to i bez udání důvodů. Tyto podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze provozovatel. Aktuální podmínky používání internetových stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.

Registrací souhlasíte, že nebudete žádným způsobem pozměňovat, upravovat, kopírovat, vystavovat ani přenášet žádné materiály z těchto stránek prostřednictvím jakéhokoli média. Dále souhlasíte, že nebudete prodávat, vysílat ani distribuovat žádné materiály z těchto stránek prostřednictvím jakéhokoli média, včetně přemístění materiálů na jinou stránku a jejich zpřístupnění on-line, nejsou-li tyto materiály označeny k takovému použití.

Ostatní loga a ochranné známky použitá na těchto stránkách jsou, pokud není uvedeno jinak, výhradním majetkem společností, na které odkazují a/nebo o kterých se zmiňují.

Závazná pravidla
- Uživatel je povinen používat pouze jeden účet.
- Uživatel je povinen zdržet se používání vulgárních a obscénních výrazů a příspěvků, jakož i příspěvků, které se svým obsahem mohou dotýkat práv či oprávněných zájmů jiných osob.
- Zakazují se veškeré projevy odporující zákonům České republiky. Rovněž se zakazuje šíření nelegálních materiálů nebo odkazování na ně.

Odpovědnost za škody
Webové stránky provozovatele mohou obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo typografické chyby, které budou opraveny, jakmile budou provozovatelem odhaleny. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a bez jakéhokoliv předchozího upozornění stránky aktualizovat, upravovat, modifikovat, doplňovat nebo jinak měnit údaje obsažené na stránkách, a to včetně těchto pravidel, názvů, symbolů, obrázků, log a ikon nebo služeb zmíněných na stánkách provozovatele. 

Provozovatel činí veškerá potřebná opatření, aby zabránil vzniku a šíření virů na webových stránkách provozovatele. Nemůže je však s naprostou jistotou vyloučit, ani nemůže nést jakoukoliv odpovědnost za případné škody, které by mohly vzniknout použitím dat náležejících k webovým stránkám. Proto provozovatel důrazně doporučuje učinit nezbytné kroky k zabezpečení Vašeho počítače před tím, než začnete stahovat a využívat jakákoliv data z webových stránek provozovatele. 

Provozovatel, jeho dodavatelé nebo zaměstnanci nejsou zodpovědní za případné škody a to jak přímé, tak i nepřímé, ani za důsledky poškození v souvislosti s přístupem nebo použitím webových stránek provozovatele a šířením informací obsažených na těchto stránkách. 

Tyto webové stránky obsahují některé odkazy, prostřednictvím nichž lze opustit tyto stránky. Stránky třetích osob mohou obsahovat informace, s nimiž provozovatel nemusí souhlasit. Pro užívání webových stránek, na něž jsou uvedeny odkazy, mohou platit jiné podmínky užití, než pro užívání stránek provozovatele. 

Webové stránky provozovatele obsahují odkazy na další webové stránky, z nichž některé provozuje sám provozovatel, některé však provozují i jiné subjekty. Informace uvedené na webových stránkách třetích stran provozovatel neověřoval a není nijak odpověden za obsah na odkazovaných webových stránkách nebo za jakékoli výrobky či služby, jež mohou být nabízeny prostřednictvím odkazovaných stránek.


Ochrana osobních údajů

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Uživatelé těchto webových stránek a ostatních webových stránek provozovatele tímto ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti souhlasí s tím, že registrovaným uživatelům provozovatel bude oprávněn zasílat e-mailové zprávy obsahující informace o novinkách.

Osobní údaje, které provozovatel získá při provozování webových stránek, jsou považovány za důvěrné a nebudou k dispozici třetím osobám, vyjma oficiálních žádostí Policie ČR a orgánů státní správy oprávněných k vyžádání daných informací dle zákonů ČR.